Wellcon Skadestånd Juridisk RådgivningSkadestånd

Vi lämnar råd vad gäller försäkringsrättsliga och skadeståndsrättsliga frågor.

Har du drabbats av en skada och vägras ersättning från försäkringsbolaget eller behöver du hjälp att ställa ditt krav mot den som orsakat skadan?

Vi hjälper dig med en process i domstol, tolkning av försäkringsavtal, frågor som rör preskription och samband vid skadereglering samt få rätt till sjukpenning, ersättning för arbetsskada och annan ersättning.
JURIDISK RÅDGIVNING FÖRETAGSRÅDGIVNING FAMILJERÄTT OM WELLCON KONTAKTA OSS