Wellcon Skadestånd Juridisk RådgivningFörvaltningsprocess

Vi hjälper dig med att begära omprövning av myndighetsbeslut eller överklaga ett beslut till förvaltningsrätten. Vår erfarenhet omfattar ärenden där du har:

 • blivit nekad läkarlegitimation;
 • fått ditt körkort återkallat och fått för lång spärrtid;
 • blivit nekad sjukpenning eller ersättning för arbetsskada;

  Försäkrings- och skadeståndsrätt

  Vi lämnar råd vad gäller försäkringsrättsliga frågor och skadestånd i avtalsförhållanden. Har du drabbats av en skada och vägras ersättning från försäkringsbolaget eller behöver du hjälp att ställa ditt krav mot en avtalspart? Vi hjälper dig med en process i domstol, tolkning av försäkringsavtal och villkor samt frågor som rör preskription och samband vid skadereglering. Främst arbetar på att du ska få slippa en tvist helt och hållet.

  Vi sköter kontakten med försäkringsbolag och avtalsparter, vi bevakar dina rättigheter och ser till att din fråga hanteras så effektivt som möjligt.  JURIDISK RÅDGIVNING FÖRETAGSRÅDGIVNING FAMILJERÄTT OM WELLCON KONTAKTA OSS