int consFöretagsetablering

Etablering på annan marknad
Vill du starta och driva en verksamhet i ett annat europeiskt land?
Vi registrerar företag i den bolagsform som passar bäst och hjälper dig med allt som kommer därefter – från upprättande av avtal till stöd vid kontakt med intressenter.

Företagsmatchning
Vill du skapa affärsförbindelser med ett företag i ett annat europeiskt land?
Vi har expertkompetens och ett brett nätverk av kontakter till ditt förfogande. Vi erbjuder tjänster inom området för internationell företagsrådgivning, som syftar till att etablera kontakt mellan europeiska företag och utveckla ömsesidigt fördelaktiga affärsrelationer

Företagsöverlåtelse
Vid företagsöverlåtelser ska en så kallad due diligence genomföras på bolaget som ska köpas upp. Ska ett utländskt företag köpas är det desto viktigare att göra en due diligence av landet. Vi genomför en riskanalys och en bedömning av de juridiska, ekonomiska och kulturella förutsättningarna för att ert utländska företag ska kunna utvecklas på det sättet ni önskar i det landet ni bestämt att etablera er.

Konfliktlösning
Har ni haft svårt hitta ett gemensamt språk och förståelse för era utländska partners, har det uppstått konflikter och meningsskiljaktigheter och har ert gemensamma företag upphört att vara lönsamt?
Vi hanterar ekonomiska och juridiska frågor i ett redan bestående affärsförhållande. Vår kunskap om ekonomin, juridiken och kulturen kommer hjälpa er att lösa problemen och ge nya impulser till en effektiv gemensam affärsutveckling.


int consExport och Import


Vill ni starta egen verksamhet med export och försäljning av varor eller tjänster?
Vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom området för utrikeshandel och hjälper med frågor som rör import och export av varor och tjänster samt tulldeklarering och internationell logistik.

Vår kompetens omfattar:
- hitta, samla och presentera information om företag;
- arrangemang av möten, diskussioner och förberedelser av avtal för samarbete;
- representation av företag och dess produkter och tjänster;
- rådgivning angående hela exportprocessen utomlands;
- rådgivning angående tull och logistik vad gäller icke-EU-land;

Vi bistår med juridisk rådgivning och ger information om lagstiftning, kvalitetsstandarder, övriga krav som ställs på den aktuella marknaden angående era varor/tjänster, genomför marknadsundersökningar samt ordnar certifikat och tillstånd.JURIDISK RÅDGIVNING SKADESTÅND FAMILJERÄTT OM WELLCON KONTAKTA OSS