BOLAGSRÄTT

int cons

Vår rådgivning täcker hela fältet av associationsrättsliga aspekter som kan uppstå i eller påverka klienternas verksamheter, såsom bolagsrättsfrågor, aktieägarrättigheter, företagsstyrningsfrågor, styrelseansvar och skadeståndsfrågor.

Kommersiella avtal
Vi tillhandahåller mallar utan kostnad. Mejla oss så återkommer vi med eventuell mall som passar just ditt behov. Vi arbetar med bland annat:
 • IT- och licensavtal
 • Avtal som omfattar underhåll och support
 • Tillverknings- och outsourcingavtal
 • Partnerskaps- och samarbetsavtal
 • Agent- och distributionsavtal
 • Etablering på annan marknad
  Vill du starta och driva en verksamhet i ett annat europeiskt land?
  Vi registrerar företag i den bolagsform som är mest fördelaktig och hjälper dig med allt som kommer därefter – från upprättande av avtal till stöd vid kontakt med intressenter.
  Vill du skapa affärsförbindelser med ett företag i ett annat europeiskt land?
  Vi har expertkompetens och ett brett nätverk av kontakter till ditt förfogande. Vi erbjuder tjänster inom området för internationell företagsrådgivning, som syftar till att etablera kontakt mellan europeiska företag och utveckla ömsesidigt fördelaktiga affärsrelationer

  Företagsöverlåtelse
  Vid företagsöverlåtelser ska en så kallad due diligence genomföras på bolaget som ska köpas upp. Ska ett utländskt företag köpas är det desto viktigare att göra en due diligence av landet. Vi genomför en riskanalys och en bedömning av de juridiska, ekonomiska och kulturella förutsättningarna för att ert utländska företag ska kunna utvecklas på det sättet ni önskar i det landet ni bestämt att etablera er.
  Har ni haft svårt hitta ett gemensamt språk och förståelse för era utländska partners, har det uppstått konflikter och meningsskiljaktigheter och har ert gemensamma företag upphört att vara lönsamt?
  Vi hanterar ekonomiska och juridiska frågor i ett redan bestående affärsförhållande. Vår kunskap om ekonomin, juridiken och kulturen kommer hjälpa er att lösa problemen och ge nya impulser till en effektiv gemensam affärsutveckling.

  int cons

  EXPORT OCH IMPORT


  Vill ni starta egen verksamhet med export och försäljning av varor eller tjänster?
  Vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom området för utrikeshandel och hjälper med frågor som rör import och export av varor och tjänster samt tulldeklarering och internationell logistik.

  Vår kompetens omfattar rådgivning vad gäller alla delar av exportprocessen utomlands och rådgivning vad gäller tull och logistik till och från icke-EU-land.

  Vi bistår med juridisk rådgivning och ger information om lagstiftning, kvalitetskrav, övriga krav som ställs på den aktuella marknaden angående era varor/tjänster, genomför marknadsundersökningar samt ordnar certifikat och tillstånd.  JURIDISK RÅDGIVNING SKATTERÅDGIVNING FÖRETAGSRÅDGIVNING OM OSS KONTAKTA OSS