EXPORT OCH IMPORT

int cons


Vill ni starta egen verksamhet med export och försäljning av varor eller tjänster?
Vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom området för utrikeshandel, TULL och hjälper med frågor som rör import och export av varor och tjänster samt tulldeklarering och internationell logistik.

Vår kompetens omfattar rådgivning vad gäller alla delar av exportprocessen utomlands och rådgivning vad gäller tull och logistik till och från icke-EU-land.

Vi bistår med juridisk rådgivning och ger information om lagstiftning, kvalitetskrav, övriga krav som ställs på den aktuella marknaden angående era varor/tjänster, genomför marknadsundersökningar samt ordnar certifikat och tillstånd.JURIDISK RÅDGIVNING EXPORT OCH IMPORT FÖRETAGSRÅDGIVNING OM OSS KONTAKTA OSS