WELLCON JURIDISK RÅDGIVNING

Wellcon är en digital juristbyrå som strävar efter att göra juridik användbart och lättförståeligt för dig. Vi vill utmana den stereotypa advokat- och juristrollen med våra nyskapande metoder och arbetssätt.

Våra ledord är engagemang, empati och transparens.

Vi består endast av ett team som brinner för de rättsområden vi arbetar med och vi ser ett högre syfte med arbetet vi utför. Vårat engagemang består i att vi alltid är tillgängliga för våra klienter. Vi svarar samma dag som du kontaktar oss oavsett vilken dag det är i veckan. Dina frågor och funderingar är prio ett för oss.

Empati genomsyrar allt vi gör, både privat och i arbetslivet. För att kunna leverera värde för dig som klient krävs inte bara expertis och engagemang men även empati. Vi bryr oss väldigt mycket för att det ska gå bra för dig. Vi tror starkt på att om det går bra för dig då går det också bra för oss.

Transparens är viktigt för oss och innebär att vi vill ge dig möjligheten att se allt vi gör i vårat arbete för att hjälpa dig. Till exempel delar vi alltid med oss av all eventuell material som använts i en rättsutredning för att du ska få möjligheten att se vilken information som ligger till grund för våra råd till dig. Vi tror att ju mer information du har desto bättre beslut kan du ta i framtiden.

Vi erbjuder företagsrådgivning samt rådgivning inom skadeståndsrätt, avtalsrätt, körkortsjuridik och familjerätt.

Berätta vad du behöver hjälp med - vi gör resten. Inga fysiska möten krävs om du inte efterfrågar just det.

Inga löpande fakturor eller timarvoden, endast fast pris lämnas innan vi påbörjar ett uppdrag och detta för att du ska känna dig trygg och alltid kunna förutse dina kostnader.

För inledande utvärdering vänligen kontakta oss genom att ringa eller skriv till oss via kontaktformuläret.

JURIDISK RÅDGIVNING FÖRETAGSRÅDGIVNING PROCESSRÄT FAMILJERÄTT OM WELLCON KONTAKTA OSS